Region Östergötland

Vårdgivarnyheter

Film om hur du gör rätt vid venprovtagning  (2017-02-17)
En vanlig avvikelse i vården är fel vid provtagning