Region Östergötland

Film om hur du gör rätt vid venprovtagning

En vanlig avvikelse i sjukvården handlar om fel som görs vid provtagning. Klinisk kemi inom Diagnostikcentrum har gjort en instruktionsfilm om venprovtagning för sjukvårdpersonal.

Filmen är till för alla som utför venprovtagning och kan också användas till studenter som ska lära sig detta. I filmen visas alla steg av provtagningen och vad man bör tänka på.
 
– Vi hoppas att filmen ska bidra till att minska antalet avvikelser och på så sätt förbättra för både patienter och sjukvårdpersonal, säger Susanne Lindkvist.

;