Region Östergötland

Beställning av informationsmaterial för privata vårdgivare

Här presenteras aktuell basinformation för Region Östergötlands väntrum.
OBS! Informationsmaterialet nedan är kostnadsfritt för enheterna. Klicka på bilderna för att läsa en pdf-version av trycksaken.

För att förebygga för stort lager av trycksaker i väntrum ber vi er att beställa mindre antal och fylla på efterhand. 

För beställning: kontakta Receptionen Brevduvan (e-post)

1. Ett gott liv för alla invånare

Ämne: Allmän information och fakta om Region Östergötland
Format: A7 (18 sidor, dragspelsbroschyr)
Publicering: april 2015
Aktuell: tills vidare

2. Sjukresor
 

Skriv ut från 1177.se

3. Läkemedel

Ämne: Att tänka på om dina läkemedel
Format: A5 (4 sidor)
Publicering: juni 2015
Aktuell: tills vidare

4. Patientnämnden

 

Ämne: dina rättigheter som patient inom hälso- och sjukvården och hur du går tillväga om du inte är nöjd.
Format: A65 (4 sidor)
Publicering: januari 2015
Aktuell: tills vidare

5. Tidningen Forskning och utveckling

Ämne: populärvetenskaplig tidskrift som behandlar forskning vid Hälsouniversitetet och Universitetssjukhuset i Linköping
Format: A4 (24 sidor)
Publicering: 2 nummer per år
Aktuell: tills nästa nummer utkommer

6. Hushållstidningen Hälsotecken

Ämne: Region Östergötlands hushållstidning om hälso- och sjukvård
Format: bred A4 (20 sidor)
Publicering: 3 gånger om året
Aktuell: Nr 1, tills nästa nummer utkommer

7. Kortställ 1177 Vårdguiden

 

Ämne: Information om 1177 Vårdguiden
Format: kortställ
Publicering: 2015
Aktuell: tills vidare

8. Kontaktkort 1177 Vårdguiden

 

Ämne: Information om 1177 Vårdguiden
Format: Kontaktkort (82mm x 55mm)
Publicering: 2015
Aktuell: tills vidare

9. Kontaktkort 1177 Vårdguidens e-tjänster

 
 

Ämne: Information om 1177 Vårdguidens e-tjänster
Format: Kontaktkort (82mm x 55mm)
Publicering: 2015
Aktuell: tills vidare

 
Ställ gärna kontaktkorten i undersökningsrummen också. Kortställ beställs genom staplesnetshop.se 

1177.se/e-tjanster finns aktuella artiklar att skriva ut vid behov, exempelvis om hur man loggar in.

10. Tandvårdsstöd
Ämne: Information om tandvårdsstöden
Format: A5 (12 sidor)
Publicering: augusti 2015
Aktuell: tills vidare
11. Goda råd
Ämne: Goda råd för en bra och säker vård. Hur du som patient eller anhörig kan medverka till en säker vård när du möter hälso- och sjukvården.
Format: A5 (4 sidor)
Publicering: oktober 2015
Aktuell: tills vidare
12. Visit Östergötland
Ämne: Magasinet Visit Östergötland är Region Östergötlands tidning om besöksmål i regionen.
Format: A4
Publicering: 2 gånger om året
Aktuell: tills nästa nummer utkommer

13. 1177-affisch - barn och föräldrar

Ämne: 1177 Vårdguiden, affischen vänder sig till BVC, barnmottagningar med flera.
Format: A4
Publicering: januari 2016
Aktuell: tills vidare
 

För snyggare exponering av affischen beställ gärna en skylthållare i plexiglas (undvik att tejpa på fönster och dörrar). Hållarna beställs genom staplesnetshop.se (ramavtal)

 

14. 1177-affisch - allmän

Ämne: 1177 Vårdguiden
Format: A4
Publicering: januari 2016
Aktuell: tills vidare
 

För snyggare exponering av affischen beställ gärna en skylthållare i plexiglas (undvik att tejpa på fönster och dörrar). Hållarna beställs genom staplesnetshop.se (ramavtal)

 
För beställning:
kontakta Receptionen Brevduvan (e-post)