Landstinget i Östergötland

Privera - ersättning till privata vårdgivare

Privera är landstingets administrativa system för beräkning och utbetalning av ersättning till privata vårdgivarna i Östergötland. Systemet medför även att basinformation från privata vårdgivare kan adderas till landstingets vårddatalager. I vårddatalagret samlas information om all vård som landstingets vårdgivare utför.
Indata till Privera utgörs av grundinformation om varje patientkontakt som vårdgivaren har.

Leverantör med avtal med landstinget ska lämna information till landstinget i enlighet med vad som är överenskommet i avtalet. Ersättningsunderlaget skickas in via Privera´s hemsida. Där kan leverantören också kontrollera sina inlevererade uppgifter, godkänna utbetalningsunderlag, rätta felaktigheter m m. Om underlag har skickats in före den 5:e i månaden, sker utbetalning kring den 12:e i månaden.

Privera hette tidigare Primula, varför detta namn fortfarande kan förekomma i dokumentation.

Om något är oklart eller annan information önskas kontakta då

Systemadministratör
Marie Jonsson
E-post: Marie.B.Jonsson@regionostergotland.se
010- 103 02 03

 

 

Systemförvaltare
Tony Kjellström
E-post: Tony.Kjellstrom@regionostergotland.se
010-103 02 04