Region Östergötland

Utbildningar, kurser och konferenser

Allergicentrum

Allergologikurs
Spirometrikurs

Allmänmedicinskt utbildningscentrum i Östergötland

Fortbildning
ST-utbildning
Utbildningsmottagning
Telefonrådgivningsutbildning
 

Anestesi och operationskliniken i Linköping

Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård
2 år, 200 YH-poäng, Halvfart distans, Linköping
 
Post graduate-utbildning för operationssjuksköterskor
 

Arbets- och miljömedicin

Seminarier
 

Barn- och ungdomshabilitering

Kurs- och utbildningsverksamhet - Länsteamet
Kurs- och utbildningsverksamhet
 

Barn som anhöriga

Utbildningar (Föra barnen på tal och Beardlee´s familjeintervention)
 

Brännskadevård

ABLS - Advanced Burn Life Support
Externa föreläsningar
 

Clinicum Östergötland

Utbildning och träning
 

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Linköpingsdagarna 26-27 september
 

Käkkliniken, Universitetssjukhuset

Käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor
Internmedicin för tandsköterskor och tandhygienister
 

Katastrofmedicinskt centrum

Katastrofmedicinskt-centrum- Kontakta oss
Här finns KMC
Bokning av lokaler
Kursutbud
 

Kommunikationsenheten

Kontaktkortsadmin
 

Patientsäkerhet

Aktuella utbildningar

Psykiatriska klinikerna

Utbilning om suicidprevention i Östergötland
Resurscentrum
E-lärande konferens 19-20 november