Region Östergötland

ROS till kommunerna

Nedan finns information och manualer att använda vid registrering i ROS.

Manual för användare
Provtagning för kommun
Nyheter i samband med ny version av ROS 2017-09-14

Åtgärder för att hindra att en användare med PROVT-behörighet får tillgång till mer information är nödvändigt för den specifika uppgiften:

  • För användare med PROVT-behörighet kommer endast planerings- och bevakningsvyer visas, kvitterings- och signeringsvyer visas inte alls.
  • och enbart provbundna beställningar visas (filtren för prov- respektive patientbundet är dolda)

 

Utbildningarhandledning Superanvändare
ROS Superanvändare kommun
Installation av skanner - se utbildningshandledning Superanvändare "ROS Superanvändare kommun", kapitel 6, sida 10.
Manual skrivare
Installation skrivare för kommun
Loggranskning
Loggranskning Journalportal
Nyhet om Loggranskning Journalportal 2017-12-21
Driftstoppet för loggranskningsrapporterna (Journalportal/Kontextlogg) är nu åtgärdat, och rapporterna fungerar åter igen.
Förvaltning och kommunikation  
Förvaltning och kommunikation ROS till kommunerna

Regelbundet genomförs driftstopp för underhållsarbete i ROS.

Planerade driftstopp ROS
Datum Klockslag
2018-01-11 23.15 - 00.00
2018-02-08 23.15 - 00.00 
2018-03-08 23.15 - 00.00
2018-04-12 23.15 - 00.00
2018-05-17 23:15 - 00.00
2018-06-14 23:15 - 00:00