Landstinget i Östergötland

Laboratoriemedicin

Diagnostikcentrum driver kliniska laboratorier på länets sjukhus och vid de flesta vårdcentralerna i länet.
Vi har ett bassortiment av analyser som utförs av våra vårdcentrals-laboratorier och ett större sortiment av tjänster på våra sjukhuslaboratorier.

Vi arbetar i första hand med provanalyser men också med blodkomponenter, patientbehandlingar och bårhusverksamhet. All vår verksamhet är kvalitetssäkrad.

Klinisk farmakologi

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk kemi

Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi
    Klinisk genetik


Adress:
Diagnostikcentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

fax 010-103 81 21
e-post  Laboratoriemedicindc@regionostergotland.se  
webbplats www.regionostergotland.se/lab

from 170821 i ROS
[2017-08-17]
from 170821 i ROS
[2017-08-17]
from 1170503
[2017-04-26]
from 170503
[2017-04-26]
ny version med 4 rör
[2017-04-05]