Region Östergötland

Allergologikurs

Basal Allergologi för läkare
Allergologikurs - allergi och astma hos barn och vuxna

 

Nästa kurstillfälle 29 januari -- 1 februari 2018.

 
Sista anmälningsdag: 15 januari 2018

OBS Kursen är nu fulltecknad, men sätt gärna upp dig på reservlistan beroende på hur många som står där kanske vi kan anordna ett nytt kurstillfälle under år 2018, vi tar då kontakt med reserverna via mejlen och informerar om nytt kurstillfälle och dessa har då förtur till plats.

 

Anmälan 
Kursen hålls på Allergicentrum på Brigadgatan 14, plan 5.
Kursen går att söka fr om 2017-09-11, max 30 platser.
Anmälan till kursen görs via Kompetensportalen.

Anställda inom Region Östergötland anmäler sig här:
https://regionostergotland.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0018/common/leclassview/blend000000000005000

Externa intressenter anmäler sig här:
https://regionostergotland-externa.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0018/common/leclassview/blend000000000005000

 

Efter din anmälan mejla kurssekreteraren Natalie.Baldew@regionostergotland.se vilken specialitet du utbildar dig inom och om det är enligt SoS 2008 eller SoS 2015 eller båda.

Kostnad: Anställda i Region Östergötland 4800kr
Kostnad: Externa deltagare 4925kr
För externa deltagare så måste vi ta ut en administrativ avgift (för att
bekosta licensavgift samt administrativ handläggning) för alla deltagare utom de som tillhör Vårdval. Om din klinik tillhör Vårdval meddelas detta kursadministratören vid anmälan.
 
 

Kursprogram

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20170120)

Vid frågor rörande kursen går det bra att skicka ett mail till kurssekreterare: 
Natalie.Baldew@regionostergotland.se