Landstinget i Östergötland

Arbets- och miljömedicin i Linköping

Välkommen till Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 25-27 april 2018 i Linköping

      
Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vi tar också upp teman som rör implementering, kommunikation, mobbning, försäkringsmedicin och återgång i arbete. Ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande. Klicka på bilden för mer information och anmälan.

       

     

        

Läs gärna vår blogg, klicka på bilden nedan.

 


Information för vårdgivare


Arbets- och miljömedicin (AMM) utgörs av Arbets- och miljömedicinska kliniken samt Arbets- och miljömedicinska laboratoriet.

Arbets- och miljömedicin i Linköping är en arbets- och miljömedicinsk enhet med huvudsakligt upptagsområde i sydöstra sjukvårdsregionen. Arbetet är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön.

Förutom patientutredningar ingår också ett arbete med att sprida kunskaper om arbetsmiljöns och miljöns påverkan på vår hälsa. Kliniken samverkar även med Avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitet. Vid Arbets- och miljömedicin finns också ett laboratorium som analyserar tekniska och biologiska prover.

Kliniken utreder misstänkta samband mellan yrkes- och miljöexponeringar och sjuklighet på individ- och gruppnivå.
Utredningarna kan då gälla bland annat exponeringar för:

-  kemikalier eller partiklar.
-  fysikaliska faktorer t.ex. vibrationer.
-  ergonomiska faktorer t.ex. felaktiga arbetsställningar.
-  psykosociala faktorer t.ex. stress, mobbning.

Uppdragsgivare är Region Östergötland, Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, företag, fackliga organisationer, företagshälsovård, försäkringskassa och AMF.

All patientinformation finns på www.1177.se/ostergotland
     
Information om Arbets- och miljövetenskap vid Linköpings universitet finner du här.

Adress:
Arbets- och miljömedicin
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon:
010-103 14 41, 010-103 14 42 (reception)

E-post:
amm@regionostergotland.se

Lugnande besked till boende i Glasriket
[2017-02-07]
"Mobbning på jobbet - uttryck och åtgärder"
[2016-02-17]