Region Östergötland

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 25-27 april 2018

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vi tar också upp teman som rör implementering, kommunikation, mobbning, försäkringsmedicin och återgång i arbete. Ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande.


       
Läs gärna vår blogg:
www.arbetsochmiljomedicin.se