Landstinget i Östergötland

Smittskydd och vårdhygien

Från och med 2016 är Smittskydd Östergötland och Vårdhygien Östergötland organiserade under det nya namnet Smittskydd och vårdhygien. Information om respektive verksamhet hittar du på länkarna nedan.

Smittskydd Östergötland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete.  Målet är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Vårdhygien Östergötland är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal verksamhet som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare och vårdpersonal. Målet är att förhindra smittspridning inom vården så att infektionerna blir så få som möjligt. Med undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring hjälper Vårdhygien vårdens chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård.

 

Kontakt

Postadress

Smittskydd och vårdhygien
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping

Besöksadress

Gasverksgränd 2

Verksamhetschef

Britt Åkerlind
Tel. 010-103 73 21
E-post till Britt

Bitr. verksamhetschef

Magnus Roberg
Tel. 010-104 21 98
E-post till Magnus