Landstinget i Östergötland

Smittskydd Östergötland

Smittskydd i Östergötland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. 

Nyheter

[2017-06-09]
Anmälningspliktiga sjukdomar i Sverige 2016 – årsrapporter

[2017-05-22]
Hantera maten rätt - slipp magsjuka i sommar - info på 1177

[2017-05-15]
Uppdaterade smittskyddsblad för EHEC och legionella 

[2017-05-08]
Fakta och råd om TBE på 1177.se

[2017-04-20]
Statistik 2016 av anmälningspliktiga sjukdomar för Smittskydd Östergötland 

[2017-04-20]
Tvätta händerna vid kosläpp - Information från Folkhälsomyndigheten

[2017-04-06]
Gula febern: Utökade vaccinationsrekommendationer för resenärer till Brasilien - Information från Folkhälsomyndigheten

[2017-04-06]
Ny utgåva av vår tidning Nytt om smitta i Östergötland

[2017-03-27]
Vaccin mot hepatit A - Information från Folkhälsomyndigheten

[2017-02-27]
God handhygien - Information från Folkhälsomyndigheten

[2017-02-10]
Campylobacter på kycklingkött behöver minskas - Information från Folkhälsomyndigheten

Nyhetsarkiv  ->->->


Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefon, gemensam kontorstid kl 08:00-16:30
Tel: 010-103 08 64
(Reservation för enstaka dagar. Läkare i beredskap nås via växeln).

Fax
010-103 73 80

E-post funktionsbrevlåda:
smittskyddsenheten@
regionostergotland.se


Verksamhetschef
Britt Åkerlind
Tel: 010-103 73 21
E-post: britt.akerlind@
regionostergotland.se