Landstinget i Östergötland

Smittskydd Östergötland

Smittskydd i Östergötland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. 

Influensasäsong 2017-2018

[2017-10-16]
Uppdaterad riktlinje, Influensavaccination, säsong 2017-2018

Information från Folkhälsomyndigheten

Influensavaccination av gravida, rekommendation

Vaccination av gravida mot influensa, kunskapsöversikt

Nyheter

[2017-09-28]
Salmonellautbrott med fall i Östergötland

[2017-09-18]
Kikhosta – aktuellt inom Region Östergötland
Inom regionen har vi den senaste tiden flera fall av kikhosta. Vi vill med denna information påminna er alla om att komma ihåg infektionen. Några av fallen har varit medelålders personer som hostat länge och sökt vård vid flera tillfällen utan att provtagning utförts. Speciellt känsliga är spädbarn. Smittspårningarna blir i sent skede komplicerade och kan bli omfattande. Patienten med kikhosta får frågan om man träffat spädbarn och/eller höggravida kvinnor. Vi länkar till Folkhälsomyndighetens faktablad – "Förebygga kikhosta hos spädbarn" som är en bra hjälp.

[2017-07-06]
Uppdaterade rekommendationer för att förebygga tuberkulos

[2017-06-09]
Anmälningspliktiga sjukdomar i Sverige 2016 – årsrapporter

[2017-05-08]
Fakta och råd om TBE på 1177.se

Nyhetsarkiv  ->->->


Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefon, gemensam kontorstid kl 08:00-16:00
Tel: 010-103 08 64
(Reservation för enstaka dagar. Läkare i beredskap nås via växeln).

Fax
010-103 73 80

E-post funktionsbrevlåda:
smittskyddsenheten@
regionostergotland.se


Verksamhetschef
Britt Åkerlind
Tel: 010-103 73 21
E-post: britt.akerlind@
regionostergotland.se