Landstinget i Östergötland

Smittskydd Östergötland

Smittskydd i Östergötland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. 

Pågående

[2017-02-16]
Influensaläget i Östergötland vecka 6, 2017

Nyheter

[2017-02-23]
Vaccinationsinformation från Folkhälsomyndigheten:
Vaccinbrist - Information och rekommendationer
Rekommendationer för vaccination
Vaccin mot difteri
Vaccin mot stelkramp

[2017-02-10]
Campylobacter på kycklingkött behöver minskas - information från Folkhälsomyndigheten

Nyhetsarkiv  ->->->


Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefon, gemensam kontorstid kl 08:00-16:30
Tel: 010-103 08 64
(Reservation för enstaka dagar. Läkare i beredskap nås via växeln).

Fax
010-103 73 80

E-post funktionsbrevlåda:
smittskyddsenheten@
regionostergotland.se


Verksamhetschef
Britt Åkerlind
Tel: 010-103 73 21
E-post: britt.akerlind@
regionostergotland.se