Landstinget i Östergötland

Hälsofrämjande

Skuggor vid mur

Ett av Verksamhetsutveckling vård och hälsas uppdrag är att analysera och utveckla folkhälsoområdet. Utifrån analyser av hälso- och sjukdomsläget är vi ett stöd i Region Östergötlands hälsofrämjande och sjukvårdsförebyggande arbete.

  

Kontakt


Funktionsbrevlåda
CHV@regionostergotland.se


Maria Elgstrand
Verksamhetschef
E-post: Maria.Elgstrand@
regionostergotland.se