Landstinget i Östergötland

Hälsopedagogiskt forum i Östergötland

Att anpassa sig till långvarig sjukdom, skada eller funktionshinder kan vara en stor utmaning. Utöver medicinsk behandling behövs  kunskap om diagnosen och om vad man själv kan göra för att påverka situationen. Även de närstående påverkas och kan behöva stöd.

Hälsopedagogiskt forum (HPF) använder sig av en modell för patient- och närståendeutbildning där vi utgår från deltagarnas behov och frågeställningar. Deltagarna får träffa andra i liknande situation, personer som har längre erfarenhet, och personal från sjukvården. Detta medför ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Med mer kunskap får deltagarna bättre förutsättningar att påverka sin behandling, rehabilitering och hälsa.

Efter önskemål kan HPF även anordna föredrag och diskussioner kring olika teman. Du kan också läsa mer om HPF i vår broschyr.

Personcentrerad patient- och närståendeutbildning

Utbildningarna anordnas i samverkan med klinik och intresseföreningar. Vårdpersonal och patienter/närstående bidrar med sina olika kunskaper i planering, genomförande och utvärdering.

HPF utbildar ”ledarpar” bestående av en vårdpersonal och en erfaren patient/närstående. Under denna utbildning förbereder utbildarparen en egen patient- och närståendeutbildning som genomförs på hemorten. Du kan läsa mer om personcentrerad patient- och närståendeutbildning och förberedelserna för implementeringen i Region Östergötland i den här rapporten

 

  

 

 

 

Kontakt

Ingmari Ruth-Knutsson
Tel. 010-103 96 20

Helene Landin
Tel. 010-103 96 15

 

Länktips

1177 finns länktips för dig med funktionshinder.