Landstinget i Östergötland

Katastrofmedicinskt Centrum (KMC)

   
Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.

KMC har i uppdrag att bedriva forskning, utveckling och undervisning inom ämnesområdena katastrofmedicin och traumatologi på regional, nationell och internationell nivå.
 
 

Nyheter
Nationellt möte om svensk ambulanssjukvård
Den 17 augusti deltog över 80 deltagare från norr till söder på KMC, för att samlas runt viktiga framtidsfrågor om svensk ambulanssjukvård. Syftet var att nationellt samla de som ska leda och utveckla svensk ambulanssjukvård in i framtiden.
[2016-08-18]

Samarbetsprojekt med Department of international Collaboration i Haukelands Universitetssjukhus
Projektet syftar till att utveckla kardiokirurgisk kompetens hos personalen på Black Lion sjukhuset i Addis Abeba, Etiopien.
[2016-08-09]

Åke Björn går i pension
Många ville idag avtacka Åke Björn som nu går i pension och avslutar sin tjänstgöring som Verksamhetschef på IMP - Internationella Medicinska Programmet.
[2016-06-16]
Traumaprocessen sydöstra sjukvårdsregionen
KMC har från regionledningen för Sydöstra sjukvårdsregionen fått uppdraget att titta på förmågor, brister och behov för våra traumapatienter.
[2016-05-27]
Internationell ETS Senior instructor kurs
Denna vecka har vi utbildat Emergo Train System (ETS) Senior instruktörer från Danmark, Finland, Holland, Belgien och Korea!
[2016-05-04]
Darwin workshop
I onsdags startade en två dagar lång workshop på KMC! 40 deltagare från olika länder i Europa samlades för att inom EU-projektet Darwin diskutera utvecklandet av gemensamma riktlinjer för samhällets beredskap.
[2016-04-15]
Inrikesministerbesök på KMC
Hur samhället kan stärka sin beredskap för att hantera allvarliga händelser med många skadade och döda var temat då inrikesminister Anders Ygeman på onsdagen besökte Katastrofmedicinskt centrum i Linköping.
[2016-03-31]
Inrikesminister Anders Ygeman besöker Katastrofmedicinskt centrum!
Hot, våld och krisberedskap är frågor som står i fokus när inrikesminister Anders Ygeman besöker Katastrofmedicinskt centrum (KMC) den 30 mars. Läs mer >>> 
PS plus
1-2 mars genomförde KMC utbildningen PS plus med deltagare från Skåne, Västernorrland, Kronoberg, Västmanland och Halland.
[2016-03-11]
Ny verksamhetschef på Internationella medicinska programmet - IMP
Den 1 maj tillträder Ruhije Hodza Beganovic som ny verksamhetschef på Internationella medicinska programmet - IMP!
[2016-02-28]
Rundabordssamtal på Regeringskansliet
Heléne Nilsson från KMC är i dag inbjuden att medverka i rundabordssamtal hos Inrikesminister Anders Ygeman på Regeringskansliet. Läs mer >>>
[2016-02-05]

Idag invigdes en ny enhet på KMC; Kunskapsenheten!
På Kunskapsenheten samlas verksamheterna utbildning & övning, forskning och utveckling, Emergo Train System (ETS) samt Advanced Medical Training center (AMTC).
[2016-02-01]

Hur ska en händelse med farligt ämne hanteras på sjukhus?
Enheten regional kris och katastrofmedicinsk beredskap i Region Östergötland har i dagarna publicerat en ny skrift gällande rutiner på sjukhus för C och RN-händelse.
Handboken riktar sig till personal inom Region Östergötland men finns även tillgänglig för extern läsning.
[2016-01-25]

Nu har vi summerat året 2015!
KMC utbildade under året 2 732 personer i olika kunskapshöjande utbildningar och aktiviteter. KMC har haft 142 utbildningsdagar vilket är en ökning med ca. 50% på fyra år.
[2016-01-22]

KMC samarbetar just nu med flera andra aktörer i projektet "Implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar i landstingen."
Syftet med projektet är att stärka landstingens förmåga till  inriktning och samordning vid allvarlig händelse.
[2016-01-14]

Välkommen till en seminariedag 'Att möta människor som flytt från sitt hemland' den 17 februari på Katastrofmedicinskt centrum
Seminariedagen vänder sig till dig som arbetar inom Region Östergötland eller för kommuner i Östergötland, och som i ditt dagliga arbete möter människor som flytt från sitt hemland.
[2015-12-22]

Ny traumautbildning på KMC!
Under våren introduceras en ny traumautbildning på Katastrofmedicinskt centrum! Kursen heter Advanced Prehospital Trauma Care och syftar till att ge deltagarna ökade kunskaper i omhändertagandet av svårt skadade patienter i komplexa miljöer.
[2015-12-22]
Traumaseminarium på KMC
Den 16 december arrangerades ett traumaseminarie på Katastrofmedicinskt centrum med nästan 100 deltagare.
[2015-12-16]
Halvtidsseminarium
Den 11 december hade Maria Lampi halvtidsseminarium i sitt doktorandprojekt: Triage performance - Assessment troughout the trauma care process.
[2015-12-11]
Processmodellering för Linköpings Universitets krishanteringsgrupp
Under gårdagen genomförde KMC en processmodellering för Linköpings Universitets (LiU) centrala krishanteringsgrupp. Syftet var att ge den centrala krishanteringsgruppen ökade kunskaper om hur omgivande samhälle agerar vid en allvarlig händelse.
[2015-12-04]
Katastrofmedicinsk utbildningsdag på Åland
KMC medverkade i veckan med föredrag under en katastrofmedicinsk utbildningsdag på Åland.
[2015-12-02]
Kurs särskild sjukvårdsledning på lokal och regional nivå
Under tre dagar den här veckan har 47 personer utbildats i konceptet med särskild sjukvårdsledning på lokal och regional nivå hos oss på KMC.
[2015-11-13]
TCCC kurs på KMC
Denna vecka genomfördes en Tactical Combat Casualty Care (TCCC) kurs på KMC med 16 deltagare från blandade yrkesgrupper och myndigheter.
[2015-11-06]
Föreläsning "Liberia före och efter Ebola"
Välkommen på föreläsning med Björn Forssén den 23 november.
[2015-11-05]
Traumaseminarie på KMC den 16 december!
Välkommen till en seminariedag om trauma som hålls på Katastrofmedicinskt centrum den 16 december.
[2015-11-02]
Presentation av artikel på Human Factors Engineering Society 2015 årliga symposium
[2015-10-28]
 

 


 
 

 

Postadress
Katastrofmedicinskt centrum
Universitetssjukhuset
581 85  Linköping

Besöksadress: 
Johannes Magnus väg 11
583 30 Linköping

Telefon
010-103 35 69

In English
Kontakta oss
Kurser
Kurskatalog
Lokaler
Sändlista e-post

Filmade föreläsningar från traumaseminarie som arrangerades på KMC den 16 december 2015.

Har vi i Sverige förmågan att ta hand om många svårt skadade? Vad kan vi lära utav andra länder? Vad kan forskningen bidra med och går det att träna i förväg, innan det händer?
Gästföreläsare: Prof Kobi Peleg, National Center for Trauma and Emergency Medicine, Israel.

Filmade föreläsningar från öppet seminarie "Att leda sjukvård på ett särskilt sätt" - 16 april 2015