Landstinget i Östergötland

Katastrofmedicinskt Centrum (KMC)

   
Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.

KMC har i uppdrag att bedriva forskning, utveckling och undervisning inom ämnesområdena katastrofmedicin och traumatologi på regional, nationell och internationell nivå.
 
 

Nyheter
Välkommen till Nationellt samtal om Ambulanssjukvård och Kommunal sjukvård den 16 augusti!
[2017-05-09]
Förstudierapport traumaprocessen inom Sydöstra sjukvårdsregionen
Katastrofmedicinskt centrum fick i uppdrag av Sydöstra sjukvårdsregionen/RSL att genomföra en förstudie och kartläggning av traumaprocessen i regionen.
[2017-02-20]
Seminarie 'Framtidens skadeplats'
Den 26 januari arrangerade Carer tillsammans med KMC ett seminarie om Framtidens skadeplats med deltagare från olika myndigheter, praktikerorganisationer och företag.
[2017-01-30]
SKMF årsmöte
Svensk katastrofmedicinsk förening - SKMF - håller sitt årsmöte på KMC den 19 januari kl 15.00-16.30. Alla medlemmar är varmt välkomna!
[2017-01-04]
Framtidens skadeplats
Välkommen till en seminariedag den 26 januari om framtidens skadeplats - en dag för möte mellan forskare och praktiker.
[2016-12-14]
Hur koordineras hjälpinsatser vid en stor naturkatastrof?
Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center (EADRCC) genomförde förra veckan en stor civil/militär övning i Monte Negro. Personal från KMC var inbjudna genom Socialstyrelsen för att delta i utvärdering av övningen.
[2016-11-09]
Workshop i Korea!
Idag har KMC haft en kastrofmedicinsk workshop på International Conference on Disaster Nursing i Korea.
[2016-10-27]
Årets riksträffar i Samverkan CBRNE, PS och PS Plus
Mellan 6 och 9 december anordnas riksträffar i Samverkan CBRNE, PS och PS Plus. Anmälan senast 21 oktober.
[2016-10-07]
Workshop om traumaprocessen i sydöstra sjukvårdsregionen
Den 23 september var KMC värd för en workshop om traumaprocessen i sydöstra sjukvårdsregionen. Medarbetare från sju sjukhus var på plats för att ta del av föreläsningar och resultat från en pågående förstudie. Är du intresserad av vad dagen innehöll så hittar du här program samt föreläsningarna.
[2016-09-27]
Gemensamma grunder för samverkan och ledning
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar innehåller sätt att tänka och sätt att arbeta på som ska öka förmågan att hantera samhällsstörningar (MSB). Den här veckan genomförs den första kunskapshöjande aktiviteten för landstingens/regionernas inriktnings- och samordningskontrakt d.v.s. Tjänsteman i beredskap (TiB) utifrån detta koncept.
[2016-09-16]
Är sjukhusen beredda på ett plötsligt ökat inflöde av patienter?
Genom simulering kan landstingen och sjukhusen skapa förutsättningar för att förbättra sin Surge capacity vid en allvarlig händelse.
[2016-09-15]
Nationellt möte om svensk ambulanssjukvård
Den 17 augusti deltog över 80 deltagare från norr till söder på KMC, för att samlas runt viktiga framtidsfrågor om svensk ambulanssjukvård. Syftet var att nationellt samla de som ska leda och utveckla svensk ambulanssjukvård in i framtiden.
[2016-08-18]
Samarbetsprojekt med Department of international Collaboration i Haukelands Universitetssjukhus
Projektet syftar till att utveckla kardiokirurgisk kompetens hos personalen på Black Lion sjukhuset i Addis Abeba, Etiopien.
[2016-08-09]
Åke Björn går i pension
Många ville idag avtacka Åke Björn som nu går i pension och avslutar sin tjänstgöring som Verksamhetschef på IMP - Internationella Medicinska Programmet.
[2016-06-16]
Traumaprocessen sydöstra sjukvårdsregionen
KMC har från regionledningen för Sydöstra sjukvårdsregionen fått uppdraget att titta på förmågor, brister och behov för våra traumapatienter.
[2016-05-27]
Internationell ETS Senior instructor kurs
Denna vecka har vi utbildat Emergo Train System (ETS) Senior instruktörer från Danmark, Finland, Holland, Belgien och Korea!
[2016-05-04]
 

 


 
 

 

Postadress
Katastrofmedicinskt centrum
Universitetssjukhuset
581 85  Linköping

Besöksadress: 
Johannes Magnus väg 11
583 30 Linköping

Telefon
010-103 35 69

In English
Kontakta oss
Kurser
Kurskatalog
Lokaler
Sändlista e-post

Nationellt samtal om Ambulanssjukvård och Kommunal sjukvård 16 augusti!

Filmade föreläsningar från traumaseminarie som arrangerades på KMC den 16 december 2015.

Har vi i Sverige förmågan att ta hand om många svårt skadade? Vad kan vi lära utav andra länder? Vad kan forskningen bidra med och går det att träna i förväg, innan det händer?
Gästföreläsare: Prof Kobi Peleg, National Center for Trauma and Emergency Medicine, Israel.

Filmade föreläsningar från öppet seminarie "Att leda sjukvård på ett särskilt sätt" - 16 april 2015