Landstinget i Östergötland

Enheten för prehospital vård

 

Nyheter/Information

 

Liggande sjuktransport

Liggande sjuktransport beställs via Falck Services AB via beställning liggande sjuktransport. 

OBS! Liggande sjuktransport kan enbart beställas av vårdpersonal, ej av privat personer.

 

Lättvårdsambulans 
Syftet med att införa lättvårdsambulanser inom Region Östergötland är att avlasta ordinarie ambulanser vid framförallt överflyttningar mellan vårdinrättningar inom och utanför länet. Detta förväntas ge bättre tillgänglighet för akuta larm samt att minska väntetiderna för planerade transporter mellan vårdenheter .

Övervakningen under transporten motsvarar minst den som ges vid en vanlig vårdavdelning på sjukhuset.

Lättvårdsambulansen ska i första hand användas vid transporter (ej prio 1) mellan vårdinrättningar, exempelvis sjukhus, vårdcentral och särskilt boende.

Lättvårdsambulans transporterar:

- Patient som har ett visst vård- och/eller övervakningsbehov under transporten som kräver sjuksköterskekompetens.
- Patienten kan t.ex. vara EKG-uppkopplad och eventuellt behöva någon enstaka åtgärd under transporten (läkemedelsbehandling eller annan vårdåtgärd).

Läs mer under transportbeställning i menyn

Verksamhetsplan 2016

 

 

 

Adress:

Enheten för prehospital vård

Region Östergötland

Ingång 15, plan 15, Hälsans Hus
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

E-post

Telefon: 010-103 34 21