Landstinget i Östergötland

Palliativt kompetenscentrum

Information för vårdgivare


Svårt sjuka personer med behov av palliativa insatser och palliativ vård i livets slutskede vårdas inom samtliga specialiteter i såväl öppen som sluten vård samt inom den kommunala vården. Alla i vården måste vara beredda att möta dessa behov.


I Östergötland avlider drygt 4 000 personer årligen. Flertalet av dessa har behov, oavsett var vården sker, av palliativa insatser under kortare eller längre tid. Visionen är att alla människor boende i Östergötland, med sina unika behov, tillförsäkras en värdig och välfungerande vård vid livets slut och att palliativ vård av god kvalitet ska bedrivas såväl vid palliativa verksamheter som brett inom hela sjukvårdssystemet och den kommunala omsorgen.

Palliativt kompetenscentrum i Östergötland, PKC, arbetar med utbildning, utveckling och forskning inom ämnesområdet palliativ vård/medicin för att stödja denna process.

 

Aktuellt

 

 

Februari 2017 Ny version av nationellt vårdprogram för palliativ vård , se länk.

 

Mars 2017  Äntligen! Ny reviderad läkemedelssticka på gång!! Kontakta gärna Anita.Fredäng@regionostergotland.se om du vill beställa.

 

September 2017 Nästa regionala utbildningsdag för palliativ vård - Palliation sydöst.  Program kommer inom kort.

 

Patientinformation finns på 1177.se


Bildlänk: karta till Palliativt kompetenscentrum

 
Postadress
PKC
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-104 22 22

e-post:
pkc@regionostergotland.se