Landstinget i Östergötland

Psykiatriska kliniken i Norrköping

Information för vårdgivare


Kliniken har i uppdrag att erbjuda specialistpsykiatrisk diagnostik, vård samt rehabilitering för befolkningen inom Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköpings kommun.

Psykiatriska kliniken består av flera olika enheter. Vi har två allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar, öppenvårdsmottagningen City på Drottninggatan 30 och öppenvårdsmottagningen Vrinnevi på Vrinnevisjukhuset. Vi har också en akutenhet med bemanning dygnet runt och två slutenvårdsavdelningar. Vid våra enheter arbetar olika personalkategorier som arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, sekreterare, sjukgymnast, sjuksköterska och skötare. Vi erbjuder utredning, behandling och stöd i nära samarbete med vårdcentraler, övrig närsjukvård och vårdgrannar.

_________________________________________________

AT-läkarna Ann-Catrine Codan och Ida Björnstjerna har intervjuat chefsöverläkare Maria Hogner kring depression.

Lyssna på deras podcast: http://atlakarna.se/

Del 1 av 2 "Depression med Maria Hogner"
Del 2 av 2 "Depression med Maria Hogner"

 

 

 Om journalhantering

 


Patientinformation om kliniken finns på 1177.se

Hitta till oss

 
Adress
Psykiatriska kliniken I Norrköping
Närsjukvården i östra Östergötland
601 82 Norrköping

Telefon
010-103 00 00 (växel)

Funktionsbrevlåda
psykiatriskaklinikennso@regionostergotland.se