Landstinget i Östergötland

Flyktingmedicinskt centrum

Information för vårdgivare


Flyktingmedicinskt centrum (FMC) är en länsövergripande verksamhet som arbetar kliniskt med nyanlända samt med kunskapsförmedling och forsknings- och utvecklingsarbete inom området migration och hälsa.

Vi erbjuder handledning och konsultation till andra verksamheter som kommer i kontakt med flyktingar, till exempel skola, socialtjänst, försäkringskassan, arbetsförmedling och boenden för ensamkommande barn och ungdomar.

Kris och traumamottagningen är en psykiatrisk öppenvårdmottagning som tar emot patienter på remiss och behandlar och utreder flyktingar, andra invandrare och asylsökande med psykiska och/eller psykosomatiska problem som har samband med krig, förföljelse, tortyr, flykt och migration. Vi tar emot både vuxna, barn och familjer. Patienterna remitteras oftast till oss från andra kliniker, vårdcentraler och kommunala verksamheter.  

Medicinska mottagning för nyanlända erbjuder riktade hälsoundersökningar till nyanlända som kommit till Östergötland som asylsökande, kvotflykting eller på grund av anhöriganknytning och kärleksinvandring. 

Flyktingmedicinskt centrum samverkar med ett antal kommuner i Östergötland och fungerar som en länk mellan invandrare och hälso- och sjukvården. Våra hälsokommunikatörer är ute i länet och informerar nyanlända flyktingar, andra invandrare samt personal om hur hälsa, vård och omsorg fungerar.

Patientinformation om verksamheten finns på 1177.se