Landstinget i Östergötland

Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården i Östergötland

Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården är en stödenhet i Region Östergötland. Genom att handleda och utbilda i forsknings- och utvecklingsprocessens olika delar inspirerar och stöttar forskarutbildade handledare i arbetet med att utveckla och förbättra vårdverksamheten. På uppdrag av närsjukvårdsledningen utförs kartläggningar, utvärderingar och samordningsuppgifter som rör hela eller delar av regionen. FoU-enhetens arbete utgår från närsjukvårdens FoU-strategi.

 

 

 

Forsknings- och utvecklingspolicy 

Verksamhetsplan 2017

 

 

 

Har ni en idé om hur vården kan förändras på er arbetsplats eller är det något som ni är speciellt intresserad av och skulle vilja fördjupa er i. Kanske har någon funderat på att börja forska?

FoU-enheten kommer gärna ut till din arbetsplats och informerar om  forskning och vad vi kan hjälpa till med.

 

Kontakt

Postadress
FoU-enheten för närsjukvården
Region Östergötland
S:t Larsgatan 9D
581 85 Linköping

E-post
fou-enhetenNsFou@regionostergotland.se

Telefon
010-103 00 00 (Växel)