Landstinget i Östergötland

Rättspsykiatriska regionkliniken

Rättspsykiatriska regionklliniken
Klinikens bakgrund
Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) i Vadstena fungerar som en gemensam resurs för sydöstra sjukvårdsregionen. Klinikens viktigaste uppdrag är att garantera kombinationen samhällsskydd och högspecialiserad rättspsykiatrisk vård.

Info till samarbetspartners.
 
 
FoU-nyheter här                                           Byggnytt här

E-post

RPR@regionostergotland.se
 

Telefon

010-104 83 44 (receptionen)
 

Postadress till samtliga
adressater inom RPR

Rättspsykiatriska regionkliniken
592 81 Vadstena 
 

Gatuadresser

Jungfruvägen 7:
Staben RPR (och öppenvården)
 

Jungfruvägen 7:
(Tillfällig infart fr. Klosterängsvägen)

Avd A1 och Avd A2
 

Klosterängsvägen 6 (K2):
Avd 23-24

 

Klosterängsvägen 8 (K3): 
Avd 25-26

Samtliga gatuadressers postnr:
592 32