Landstinget i Östergötland

Barn som anhöriga

 

Forskning visar att barn som inte får stöd i samband med en allvarlig kris i familjen löper risk att utveckla ohälsa senare i livet.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, har ett missbruk eller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor tillsammans med oväntat avlider.

Riktlinje - barn som anhöriga

Region Östergötland arbetar på olika sätt med att uppfylla lagens krav med att uppmärksamma barn som anhöriga och ge dem information, råd och stöd. Nu finns en riktlinje för arbetet.

Riktlinje för arbetet med barn som anhöriga >>>

Utbildningar 2017

Föra barnen på tal

  • 7 september + uppföljning 9 november, Norrköping
  • 14 september + uppföljning 9 november, Norrköping
  • 5 oktober + uppföljning 30 november, Linköping

Mer information om utbildningen och länk till anmälan finns här >>>

Beardslees familjeintervention


Handledning för den utbildning som startade under våren 2017 kommer att ske 31/8, 21/9, 12/10, 2/11, 23/11 och 14/12.
 

Mer information om pågående utbildning finns här >>>

 

I filmerna nedan kan du se exempel på hur samtalen kan gå till.
Föra Barnen På Tal
Beardslees familjeintervention

  

Journaldokumentation och KVÅ-kodning

Instruktioner för användning av mallen

 

Informationsmaterial

Barn med sjuka föräldrar - Råd till förskola och skola

När en förälder är sjuk - Råd till föräldrar och andra vuxna 

Broschyrerna går att beställa genom att skicka ett mejl till vår funktionsbrevlåda.

 

Broschyren finns översatt till arabiska, farsi, engelska, bosniska, kroatiska, serbiska, somaliska och tigrinja. Översättningarna hittar du på den här sidan >>>