Landstinget i Östergötland

Barnskyddsteam

Region ÖstergötlandVälkommen att kontakta oss för konsultation vardagar klockan 08.00-15.00.  Du hittar numret till dagens kontaktperson på JourLisa. Du kan också ringa växeln och begära ”Barnskyddsteamet”. Veckorna 28-30 är jourtelefonen obemannad, välkommen åter att höra av er från och med vecka 31. 

Barnskyddsteamets målsättning är att förbättra handläggning av barn som misstänks fara illa genom att:

  • sprida kunskap om varningssignaler
  • underlätta anmälningsförfarandet
  • utarbeta tydliga verksamhetsövergripande riktlinjer för ansvarsfördelning mellan olika kliniker.

Utsatta barn ska få ett optimalt omhändertagande och vårdpersonalen ska vara utbildad och väl förtrogen med rutinerna, anmälningsplikten och sitt personliga ansvar. Vårdpersonal ska kunna känna trygghet och stolthet över att dessa ärenden handläggs på bästa sätt. Teamet är en konsultativ resurs för medarbetare i vården och arbetar således inte med enskilda patientärenden.

Barnskyddsteamet har pågående kunskapsutbyten med Barnahus, socialtjänst, polis, samt med andra barnskyddsteam i Sverige.

 
 

Kontakt
 
Samordnare

Lena Banck
Tel: 010 – 103 97 86
 
Koordinatorer
Lina Lindell, centrala
Tel: 010 -103 69 19
Maria Kjellberg, västra
Tel: 010 – 104 69 19

Josefin Svensson,(från 17-09-01) östra,

 

E-post
Barnskyddsteam
Externa länkar

Barnafrid