Region Östergötland

Landstingssubventioner i samband med receptläkemedel


Kontaktuppgifter
Läkemedelskommittén 
Region Östergötland
Ledningsstaben
581 91 Linköping
Besöksadress:
St Larsgatan 49 B
E-post: lakemedel@regionostergotland.se
Tel: 010-103 7384
Fax: 010-103 7100

 

Läkemedel inom smittskyddslagen, neuroleptika och p-medel
 
Faktureringen avser

Referenskod

Fakturaadress

För-
måns-typ
1)

* Markering på recept
Läkemedel förskrivet inom smittskyddslagen

S

SML 
Läkemedel när sjukdomsinsikt saknas (främst neuroleptika), US Neuroleptika
Region Östergötland
Psyk.kliniken
US

Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping

Refnr: 20761200

U

* "Rekvisition"
Läkemedel när sjukdomsinsikt saknas (främst neuroleptika), LiM Neuroleptika
Region Östergötland
Psyk.kliniken
LiM

Region Östergötland
Skanningenheten

581 85 Linköping Refnr: 20930010

U

* "Rekvisition"
Läkemedel när sjukdomsinsikt saknas (främst neuroleptika), ViN Neuroleptika
Region Östergötland
Psyk.kliniken
ViN
Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping Refnr: 20860001

U

* "Rekvisition"

Egenavgift för P-medel inom läkemedelsförmånen till unga kvinnor 21 till 25 år. Ytterligare information p-medel till unga kvinnor

P-medel Region Östergötland Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping Refnr: 55820010

R

* Faktureras Östergötland  alternativt Sub Ö eller Subv RÖ
Läkemedel inom förmånen till papperslösa. Ytterligare information läkemedel till papperslösa  Papperslös 
Region Östergötland

Region Östergötland 

Skanningenheten

581 85 Linköping Refnr: 55894020

  U   * "Papperslös (50 kr)" och "Papperslös (högkostnadsregler)"
Läkemedel inom förmånen till asylsökande (vuxna, vård som kan anstå).  Ytterligare information läkemedel till asylsökande

Asylsökande (högkostnadsregler)

Region Östergötland

Region Östergötland 

Skanningenheten   

581 85 Linköping

Refnr: 55894020

  U
* "Asylsökande (högkostnadsregler)"

1) Förmånstyp U = utan förmån, förmånstyp R = recept inom förmån

* Angivande av referens: preparatnamn + patientens initialer

Referenskod Fakturaadress

För-
måns-typ
1)

* Markering på recept

Specialkost
Region Östergötland

Patientavgifter (klicka på pdf och se avsnitt specialkost)

Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping
Refnr: 55871000

U

*  
Spolvätskor
Region
i Östergötland
Region Östergötland
Skanningenheten
58185 Linköping
Refnr: 55820010

U

*  
Region Östergötland
BKC ViN

Region Östergötland
Skanningenheten

581 85 Linköping
Refnr: 02243406

U

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten: "Skall exp. utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras barnkliniken (02243406).
Region Östergötland Rättspsykiatrisk regionklinik

Region Östergötland
Skanningenheten

581 85 Linköping
Refnr: 209401XX

U

*  
Region Östergötland
CKOC Kir. Kliniken

Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping
Refnr: 06048530

U

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten: "Skall exp. utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras Kir-Onkcentrum (06048530).
Region Östergötland Infektionsmottagn US

Region Östergötland
Skanningenheten 
581 85 Linköping
Refnr: 01041211

U

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten: "Skall exp. utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras Infektionsmottagning US (01041211)
Region Östergötland Infektionsmottagn ViN

Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping
Refnr: 01041243

U

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten: "Skall exp. utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras Infektionsmottagning ViN (01041243)
Region Östergötland HMC Reumatologiska kliniken

Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping
Refnr: 01040813

U


*

Recept via Cosmic och patientinstruktion som innehåller texten: " Skall exp utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras Reumakliniken (010-40813).

Region Östergötland HMC Kardiologiska kliniken

Region Östergötland

Skanningenheten 

581 85 Linköping    Refnr: 01056800     

U
   

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten "´skall exp. utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras Kard klin (01056800)"

Region Östergötland
Cinryze

 

Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping
Refnr: 55820010  

U


 

* Recept med patientinstruktion som innehåller texten: Skall exp utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras HSN LiÖ (55820010, proj kod 5587705)

1) Förmånstyp U = utan förmån

* Angivande av referens: preparatnamn + patientens initialer