Region Östergötland

Landstingssubventioner i samband med receptläkemedel


Kontaktuppgifter
Läkemedelskommittén 
Region Östergötland
Ledningsstaben
581 91 Linköping
Besöksadress:
St Larsgatan 49 B
E-post: lakemedel@regionostergotland.se
Tel: 010-103 7384
Fax: 010-103 7100

 

Läkemedel inom smittskyddslagen, neuroleptika och p-medel
 
Faktureringen avser

Referenskod

Fakturaadress

För-
måns-typ
1)

* Markering på recept
Läkemedel förskrivet inom smittskyddslagen

S

SML 
Läkemedel när sjukdomsinsikt saknas (främst neuroleptika), US Neuroleptika
Region Östergötland
Psyk.kliniken
US

Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping     Refnr: 20761200

U

* "Rekvisition"
Läkemedel när sjukdomsinsikt saknas (främst neuroleptika), LiM Neuroleptika
Region Östergötland
Psyk.kliniken
LiM

Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping Refnr: 20930010

U

* "Rekvisition"
Läkemedel när sjukdomsinsikt saknas (främst neuroleptika), ViN Neuroleptika
Region Östergötland
Psyk.kliniken
ViN
Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping Refnr: 20860001

U

* "Rekvisition"

Egenavgift för P-medel inom läkemedelsförmånen till unga kvinnor 21 till 25 år. Ytterligare information p-medel till unga kvinnor

P-medel Region Östergötland Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping Refnr: 55820010

R

* Faktureras Östergötland  alternativt Sub Ö eller Subv RÖ
Läkemedel inom förmånen till papperslösa. Ytterligare information läkemedel till papperslösa  Papperslös 
Region Östergötland
Region Östergötland Redovisningen         581 85 Linköping Refnr: 55894020   U   * "Papperslös (50 kr)" och "Papperslös (högkostnadsregler)"
Läkemedel inom förmånen till asylsökande (vuxna, vård som kan anstå).  Ytterligare information läkemedel till asylsökande

Asylsökande (högkostnadsregler)

Region Östergötland

Region Östergötland Redovisningen    581 85 Linköping Refnr: 55894020   U
* "Asylsökande (högkostnadsregler)"

1) Förmånstyp U = utan förmån, förmånstyp R = recept inom förmån

* Angivande av referens: preparatnamn + patientens initialer

Övrigt
 
Faktureringen avser Referenskod Fakturaadress

För-
måns-typ
1)

* Markering på recept

Akutläkemedel vid sjukhem

Lista akutläkemedel i läkemedelsförråd

 

Akutförråd/
Apodos
Region Östergötland
Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping
Refnr: 55820010

U

*  

Ospecificerat vad som avses men ofta kosttillskott, sondmatning och utrustning kopplat till detta.

Ytterligare information specialkost till vuxna

Specialkost
Region Östergötland
Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping
Refnr: 55871000

U

*  
Förskrivning via Apodos som avser spolvätskor Spolvätskor/Apodos
Region
i Östergötland
Region Östergötland
Redovisningen
58185 Linköping
Refnr: 55820010

U

*  

Förskrivning från Barnkliniken US som avser Nutropin AQ och Undestor Testocaps samt spolvätskor.

Avtal för Nutropin AQ upphört. Faktureringsrutin gäller endast recept utskrivna senast 2015-02-28.

Region Östergötland
BKC US
Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping
Refnr: 02244103

U

* Recept via Cosmic och patientinstuktion med texten: "Skall exp. utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras barnkliniken (02244103).

Förskrivning från Barnkliniken ViN som avser Nutropin AQ och Undestor Testocaps samt spolvätskor

Avtal för Nutropin AQ upphört. Faktureringsrutin gäller endast recept utskrivna senast 2015-02-28.

Region Östergötland
BKC ViN
Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping
Refnr: 02243406

U

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten: "Skall exp. utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras barnkliniken (02243406).
Läkemedel förskrivet på recept till patient med permission Region Östergötland Rättspsykiatrisk regionklinik

Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping
Refnr: 209401XX

U

*  
Förskrivning från Kirurgiska kliniken som avser dropp/vätskor. Region Östergötland
CKOC Kir. Kliniken

Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping
Refnr: 06048530

U

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten: "Skall exp. utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras Kir-Onkcentrum (06048530).
Förskrivning från Infektionsmottagn US som avser immunoglobuliner (gäller  endast receptförskrivning före 1 mars 2016) Region Östergötland Infektionsmottagn US

Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping
Refnr: 01041211

U

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten: "Skall exp. utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras Infektionsmottagning US (01041211)

Förskrivning från Infektionsmottagn ViN som avser immunoglobuliner (gäller endast receptförskrivning före 1 mars 2016)

Region Östergötland Infektionsmottagn ViN

Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping
Refnr: 01041243

U

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten: "Skall exp. utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras Infektionsmottagning ViN (01041243)

Förskrivning från Reumatologiska kliniken som avser Adenuric eller Cimzia.

Avtal för Cimzia upphört. Faktureringsrutin gäller endast för recept utskrivna senast 2015-02-28. 

Region Östergötland HMC Reumatologiska kliniken

Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping
Refnr: 01040813

U


*

Recept via Cosmic och patientinstruktion som innehåller texten: " Skall exp utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras Reumakliniken (010-40813).
Förskrivning från Kardiologiska kliniken US som avser Sildenafil

Region Östergötland HMC Kardiologiska kliniken

Region Östergötland Redovisningen    581 85 Linköping    Refnr: 01056800     

U
   

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten "´skall exp. utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras Kard klin (01056800)"
Förskrivning från Jönköpings läns landsting

Region Östergötland
Cinryze

 

Region Östergötland
Redovisningen
581 85 Linköping
Refnr: 55820010  

U


 

* Recept med patientinstruktion som innehåller texten: Skall exp utan kostnad för pat. Förmånstyp U. Faktureras HSN LiÖ (55820010, proj kod 5587705)

1) Förmånstyp U = utan förmån

* Angivande av referens: preparatnamn + patientens initialer