Region Östergötland

Cochleaimplantat för vuxna

Vi som jobbar i teamet för cochleaimplantat för vuxna är:

 

Sjuksköterska/vårdplanerare
Eva Bergwall-Axelsson
Samordnar och planerar operationer.

CI-ingenjör, anpassning
Joakim Blomgren
Tekniskt ansvarig för programmering, skötsel och underhåll av CI-systemet, samt medverkan vid mätningar i samband med operation.

Kurator
Therese Bohn Eriksson
Utredande och stödjande samtal.

Audionom, utredning/Hörselpedagog
Bodil Eriksson
Hörselmätningar före och efter operationen, utan och med hörhjälpmedel.
Hörselträning efter operationen.

CI-Koordinator
Carina Gustafsson
Samordnar tider för utredning, inkoppling efter operation och efterkontroller.
Kallar och ansvarar för alla bokningar.

CI-ingenjör, anpassning
Mathias Hällgren
Teknisk ansvarig för programmering, skötsel och underhåll av CI-systemet, samt medverkan vid mätningar i samband med operation.

Audionom, anpassning
Karl-Johan Lind
Teknisk ansvarig för programmering, skötsel och underhåll av CI-systemet, samt medverkan vid mätningar i samband med operation.
Hörselmätningar.

Överläkare, Audiolog
Pekka Persson
Utredning och information.

Överläkare, audiologi
Elina Mäki-Torkko
Teamansvarig.
Utredning och information.

Vårdadministratör
Maria Spångberg
Inkommande remisser.

Audiolog, Öronkirurg
Anna-Karin Strömberg
Utredning och information. Opererande läkare.

Överläkare, Öronkirurg
Johanna Westerberg
Opererande läkare.

 

E-post: CI-teamet 

 

CI-broschyr vuxna

Remissinnehåll/CI-utredning vuxna 

Processbeskrivning CI vuxna