Landstinget i Östergötland

European Trauma Course (ETC)


Clinicum i Östergötland inbjuder till en 2,5-dagars europeisk traumakurs där fokus är teamarbete och non-technical skills.

Kursen leds av internationella instruktörer och efter godkänd kurs registreras och utfärdas internationellt certifikat. Kursen ges muntligt på engelska. Kurslitteraturen är på engelska.

ETC är en praktiskt inriktad kurs där 85 % av kurstiden ägnas åt scenariobaserade workshops. Under kursen simulerar kursdeltagarna 30 traumafall.


Målgrupp
Läkare/teamledare och alla professionella sjukvårdsgivare som jobbar med skadade patienter. Under kursen kommer deltagaren bedömas kontinuerligt som medlem i teamet och som teamledare. Det finns möjlighet att observera kursen som observatör (passiv deltagare) till kostnad av 2500 kr exkl moms. En observatör får allt kursmaterial och är indelad till grupparbetet. Observatören får möjlighet att följa med till varje station, utan att vara agerande medlem i traumateamet. Ibland kan observatören få rollen som patient, är välkommen att medverka under återkoppling efter varje fall och vi räknar med observatörernas hjälp vid sluttentan. Därför är det önskat att observatören är med under hela kursen, precis som våra ordinarie deltagare.

Tidsomfattning: Kursen ges under 2,5 sammanhängande dagar.

Avgift: 10 500 kr exkl moms. I avgiften ingår kurslitteratur, förtäring under kursdagarna samt kursmiddag den första dagen. Resa och boende ingår inte i kursavgiften. För externa deltagare tillkommer en administrativ avgift på 125 kr.

Avanmälan: Om du avanmäler dig mer än fyra veckor före kursen, återbetalar vi 50 % av kursavgiften. Om du avanmäler dig mindre än fyra veckor före kursen återbetalas inte kursavgiften. Vi kan eventuellt ge dig rabatt på kommande kurstillfällen.

Kurslokaler:

Linköping:
Clinicum Universitetssjukhuset ingång 50 plan 12

Norrköping:
Vrinnevisjukhuset hus 11 ingång 10

Motala:
Lasarettet i Motala Hus B plan 10

Länkar:

http://europeantraumacourse.com/

Kurstillfällen:

18-20 oktober 2017

Plats: 
Clinicum Norrköping
hus 11 ingång 10

Anmälan:


Anställda inom Region Östergötland:
Kompetensportalen interna

Övriga:
Kompetensportalen externa

 

För frågor kontakta:

Kursadministratör

Ferenc Sari, kursansvarig (nås via kursadministratör)