Region Östergötland

Anmälan till temadag den 30 maj 2017, Nässjö

Temadag "Konflikter, konflikthantering och mobbning på jobbet – vad gör vi åt detta?".

Hotell Högland, Esplanaden 4, Nässjö

Anmälan senast den 12 maj 2017.

Anmälan är nu stängd.

Om du har frågor kontakta Anna-Lena Hällsten, e-post anna-lena.hallsten@regionostergotland.se