Landstinget i Östergötland

Om mig - webbenkät till unga

Människor i rutor

 
Om mig är en webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. Under 2016 genomförs enkäten mellan veckorna 38-46. På de här sidorna kan du läsa mer om metoden och hitta resultat från föregående års enkäter. Du kan också testa enkäten.

Här kan du testa enkäten!
Originalversion
Kortversion

Här finns information om metoden

Här finns resultat från 2014 och 2015

Om mig är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Vill du veta mer om enkäten som är framtagen tillsammans med ungdomar eller något annat så är du välkommen att höra av dig till Charlotta Lindell som samordnar arbetet i Region Östergötland 2016 eller till kontaktpersonen i kommunen.