Landstinget i Östergötland

Om mig - webbenkät till unga

Människor i rutor

 
Om mig är en webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. 2016 års enkät är avslutad. På de här sidorna kan du läsa mer om metoden och hitta resultat från årets och föregående års enkäter.

Här finns resultat från 2016, 2015 och 2014

Här kan du testa enkäten!
Originalversion
Kortversion

Här finns information om metoden

Seminarium 2017

Om mig är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Vill du veta mer om enkäten som är framtagen tillsammans med ungdomar eller något annat så är du välkommen att höra av dig till Charlotta Lindell som samordnar arbetet i Region Östergötland 2016 eller till kontaktpersonen i kommunen.