Landstinget i Östergötland

Om mig - webbenkät till unga

Om mig är en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. På de här sidorna kan du läsa mer om metoden och hitta resultat.


Ny rapport!
De tre första åren med Om mig visar att de allra flesta ungdomar mår bra. Men det finns skillnader. Yngre mår bättre än äldre. Killar mår bättre än tjejer, men sämst hälsa uppger ungdomar med annan könsidentitet.

Om mig. Ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil

Errata till den tryckta rapporten

Tabellverk till rapporten


Här kan du testa 2017 års enkät!
Originalversion
Kortversion


Om mig
är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Vill du veta mer om enkäten som är framtagen tillsammans med ungdomar så är du välkommen att höra av dig till Emma Hjälte i Region Östergötland eller till kontaktpersonen i kommunen.