Landstinget i Östergötland

Om mig - webbenkät till unga

Människor i rutor

 
Om mig är en webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten genomfördes för andra gången mellan veckorna 38-43 under hösten 2015. Nu finns  nyckelindikatorerna för region/kommun/skola presenterat i pivot-diagram.

Om mig - nyckelindikatorer 2015 & 2014

Om du vill veta mer om metoden

Om mig är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Vill du veta mer om enkäten som är framtagen tillsammans med ungdomar eller något annat så är du välkommen att höra av dig till Charlotta Lindell som samordnar arbetet i Region Östergötland eller till kontaktpersonen i kommunen.