Landstinget i Östergötland

BrännskadecentrumVi är en av Sveriges två enheter för nationell högspecialiserad vård av svåra brännskador.

Rikssjukvård

Mer om Brännskadecentrum
Brännskademottagningen
Kriterier och checklistor vid inremittering
Svensk Brännskadekurs (SBK)

Till Brännskadecentrum kommer patienter efter kontakt med annan vårdgivare såsom vårdcentral, jourcentral eller akutmottagning. Vid lindriga brännskador hänvisar vi i första hand till webbplatsen 1177 Vårdguiden eller telefon 1177.

I dagsläget vårdas cirka 100 brännskadade patienter per år. Vårt upptagningsområde utgörs främst av hela södra Sverige och ibland sker transport till oss med hjälp av helikopter. Vi har idag 7 vårdsalar, varav 4 salar är intentivvårdssalar. En del av de patienter som vårdas hos oss har endast lindrigare skador, medan andra kräver intensivvård inledningsvis.

Intensivvård innebär kontinuerlig och noggrann övervakning av patienten av kunnig och van personal, ibland krävs även vård i respirator. Odling av hud kommer även inom kort att ske i närmare anslutning till verksamheten på Brännskadecentrum.
 

 

Brännskadejouren

Via växeln 010-103 00 00

Adress
Brännskadecentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon till avdelningen
010-103 11 54

Fax till avdelningen
010-103 37 05

Brännskademottagningen
010-103 19 54
(vardagar kl. 08.00-16.00)

Mejl:
brannskadecentrum@regionostergotland.se