Region Östergötland

Ekonomi

Kontaktperson för privata vårdgivare och samarbetspartner

Camilla Paananen
Ekonomigruppen
Telefon: 010-103 70 72
E-post: Camilla.Paananen@regionostergotland.se

Ekonomiansvarig för hälso- och sjukvårdsnämnden, nya ersättningssystem och fördelningsmodeller, projektledare för centrala projekt, redovisningsfrågor, bokslut, delårsrapporter.