Region Östergötland

Hälso- och sjukvårdsgruppen

Inom hälso- och sjukvårdsgruppen finns ett antal kontaktpersoner för vårdgivare och andra samverkanspartner.

Hälso- och sjukvårdsgruppen arbetar med:

  • Stöd till hälso- och sjukvårdsnämnden, regionsjukvårdsnämnden och regionsjukvårdsledningen i Sydöstra sjukvårdsregionen.
  • Regionsövergripande samverkan med andra samhällsaktörer, däribland kommunerna och Försäkringskassan.
  • Avtal och överenskommelser med privata vårdleverantörer, vårdval och uppföljning.

Kontaktpersoner


Primärvård och närsjukvård

Eva Törnvall
Telefon: 010-103 85 09
E-post: Eva.Tornvall@regionostergotland.se

Länsövergripande kommunsamverkan

Ingår i ANDT-rådets arbetsgrupp vilket är ett samarbete mellan länsstyrelse, kommuner, polismyndighet samt Region Östergötland. Arbetar också med samverkan mellan regionen och länets kommuner i vård- och omsorgsfrågor samt med hälsofrämjande frågor i sydöstra sjukvårdsregionen.
 
Anna Bengtsson 
Telefon: 010-103 07 83
E-Post: anna.bengtsson@regionostergotland.se

Länssamordnare vård och omsorg
Svarar för huvudmannasamverkan i vård- och omsorgsfrågor - dels mellan regionen och länets tretton kommuner och dels inom det socialpolitiska området mellan kommunernas social- och omsorgsnämnder eller motsvarande.

Mona Krispinsson
Telefon: 010-103 65 41
E-post: mona.krispinsson@regionostergotland.se

Avtal och uppföljning privata vårdleverantörer
Även etableringar enligt lag om läkarvårdsersättning och lag om ersättning för fysioterapi inklusive ersättningsetablering.
Upphandlingar.

Marianne Gedda
Telefon: 010-103 73 25
E-post: marianne.gedda@regionostergotland.se

Läns- och sydöstra sjukvårdsregionens uppdrag och överenskommelser
Även ADLON och statsbidrag: kömiljard, STI och HIV-medel.

Gunvor Rundqvist  
Telefon: 010-103 77 48
E-Post: gunvor.rundqvist@regionostergotland.se