Region Östergötland

Juridik och regelverk

Kontaktpersoner för privata vårdgivare och samarbetspartner

Kada Karlsson
Telefon: 010-103 72 48
E-post: Kada.Karlsson@regionostergotland.se 

Lagar och regler kring offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt, avtalsrätt, avgifter, utomlänsvård, remissregler och patientlagen.

Frågor som gäller administration inom områden som sjukvårdsavgifter, utomlänsvård och remissregler ska i första hand ställas till patientkontoret, telefon 010-103 22 88.