Region Östergötland

Styrande dokument

Region Östergötlands publika styrande dokument (tidigare PM och riktlinjer) nås numera via den nya sökfunktionen för webbplatsen.

Det går att i denna sökfunktion filtrera på bland annat.

  • Dokumenttyp
  • Om det är ett regionsövergripande dokument
  • Vilken verksamhet/klinik som är målgrupp för dokumentet
  • Organisationsenhet/avdelning
  • Nyckelord

Läs mer om hur du kan filtrera i detta dokument >>

 

Gå till sökfunktionen >>>