Region Östergötland

Utbildningsdag om könsdysfori hos barn och unga samt våld mot barn

Barnskyddsteam Region Östergötland bjuder in till en utbildningsdag om könsdysfori hos unga och barn sam tvård mot barn. Dagen riktar sig till samtliga medarbetare inom hälso- och sjukvård, kommuner och privata aktörer.

Läs inbjudan.

Anmäl dig här. (välj "skapa konto")