Region Östergötland

24-timmarsregel för avbokning av vårdbesök

Från den 1 januari gäller nya regler för avbokning av vårdbesök i Region Östergötland. Patienter som uteblir eller avbokar senare än 24 timmar får betala 200 kronor för vårdbesöket.

 
 

Patienter kan logga in på 1177.se och omboka via
e-tjänsten "av- och omboka tid".

Regionfullmäktige beslutade den 20-21 november om de nya reglerna för så kallade uteblivandeavgift för patienter. Det kostar redan 200 kronor att utebli från ett besök, men från den 1 januari kommer det att också att kosta 200 kronor att avboka tiden senare än 24 timmar innan den börjar.

Under perioden januari till och med november 2018 uppgick antalet uteblivna besök i vården i Östergötland till drygt 58 000.

– För att vårdens tider ska kunna användas så effektivt som möjligt är det viktigt att man avbokar tider som man inte kan utnyttja. Det ställer krav på verksamheterna att ha en telefontillgänglighet så att det är praktiskt möjligt för patienterna att avboka ett besök, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Avgiften gäller även besök i vården som är avgiftsfria och för patienter som har frikort. Däremot tas inte avgiften ut i barn- och ungdomspsykiatrin, i barn- och ungdomshabiliteringen, på ungdomsmottagningar eller i ungdomshälsan. Ungdomar under 20 år i vuxenpsykiatrin eller beroendevården ska inte heller debiteras. Avgift för uteblivet besök får inte tillgodoräknas i högkostnadsskyddet.

Avgiften för sen avbokning gäller även hos privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland och hos de privata läkare och fysioterapeuter i öppenvården där Region Östergötlands patientavgifter gäller.

Patientavgifter

Boka, omboka eller avboka tid genom att logga in på 1177.se

Textansvarig: Nyhetsredaktionen