Region Östergötland

Förenklad beställning av provtagning för vård- och omsorgspersonal

Från den 11 februari behöver du som arbetar inom vård och omsorg inte längre ange en särskild beställningsnyckel när du beställer PCR-provtagning via 1177.se.

Region Östergötland har under hösten och början av vintern successivt ökat kapaciteten för PCR-provtagning samtidigt som det har skett en minskad efterfrågan på provtagningstider. Med anledning av det förbättrade provtagningsläget avvecklas nu de beställningsnycklar, som används av personal inom vård och omsorg samt samhällsviktig verksamhet, för att beställa provtagning via 1177.se.

- Vård- och omsorgspersonal ska fortsatt göra sin beställning via 1177.se och i e-tjänsten märkt med ”personal” för att vi ska lättare ska kunna prioritera dessa personer för smittspårning. Men man behöver inte längre be sin chef om en beställningsnyckel för att slutföra beställningen, säger Andreas Westöö, Stabschef Regional Särskild Sjukvårdsledning, Region Östergötland.

Så bokar du tid om du är vård- och omsorgspersonal

1. Du loggar in på 1177.se och väljer e-tjänsten ”Provtagning Covid-19 - Personal (Östergötland)”
2. Du beställer provtagning.
3. Du väljer provtagningsplats.
4. Du bokar tid (välj en tid i listan för vård- och omsorgspersonal).
5. När det är dags för din tid tar du dig till provtagningsplatsen. Cykla, gå eller kom i egen bil eller annat färdmedel där du åker själv. Du ska INTE åka kollektivt eller ta taxi eftersom du har symtom.
6. På provtagningsplatsen väntar du tills att du blir inropad.
7. Personalen berättar hur provtagningen går till och tar provet på dig.
8. Du får svar inom 2-4 dagar. Medan du väntar på provsvaret ska du hålla dig hemma eftersom du har symtom. Ställ in avisering via sms eller e-post så får du en notis när provsvaret kommit in i 1177 Vårdguidens e-tjänst "Provtagning för covid-19 (Östergötland)".