Region Östergötland

Inga undantag i besöksförbudet trots positivt antikroppstest

Vårdavdelningar får allt oftare frågan från anhöriga om det går bra att besöka patienter på sjukhus om man uppvisar antikroppar mot covid-19. Svaret på den frågan är nej, Region Östergötland och inte heller kommunerna i länet gör några undantag från besöksförbudet av det skälet.

Den 14 juli uppdaterade socialstyrelsen de allmänna råden kring besöksförbud i särskilda boenden. Uppdateringen, som innebar att symtomfria besökare som har antikroppar mot covid-19 kan undantas från besöksförbudet på särskilda boenden, skapade frågetecken kring vad som gäller för patienter på sjukhus.

– Det är samma rutin som vi har sedan tidigare som gäller i regionen, det vill säga att eventuella undantag bedöms individuellt och bara ges exempelvis om en patient är döende, säger Britt Åkerlind, Smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Region Östergötland gör ingen förändring i sina rekommendationer till kommunerna när det gäller besök på äldreboenden. Många boenden har idag rutiner för säkra besök som fungerar bra.

– Enbart förekomst av antikroppar innebär inte trygghet vid besök, varken på sjukhusavdelningar och äldreboenden, det är bara en liten del i en helhet. Vi behöver lägga fokus på säkra besök i ett större perspektiv. Det handlar om allt från att stanna hemma när man är sjuk till att vara noga med handhygienen och hålla avstånd, säger Britt Åkerlind.

Anledningen är att det fortfarande finns många frågetecken kring antikroppstester, exempelvis vilka tester som är tillförlitliga samt vilken nivå av antikroppar som krävs för att en person ska vara immun. Testresultat kan vara falskt positivt eller falskt negativt. Personer som tidigare testats positiva i påvisningstestet (SARS-CoV-2, PCR) uppvisar inte alla antikroppar. Dessa personer kan dock ha en immunitet i alla fall.

– För klarhet i de frågorna inväntar vi besked från Folkhälsomyndigheten som ser över vilka tester som ska anses som tillförlitliga och hur testerna kan användas. Alla regioner är delaktiga i dessa undersökningar som sammanställs av Folkhälsomyndigheten, säger Britt Åkerlind.

Regionen och kommunerna har fortlöpande möten för att tillsammans komma fram till hur man ska ställa sig till de allmänna råden fortsättningsvis.

– Vi förstår att många undrar när de ska få träffa sina nära och kära, men det viktigaste är att skydda de äldre och riskgrupper och se till att smittspridningen inte ökar, säger Britt Åkerlind.