Region Östergötland

Kampanj ska guida invånarna i vården

Nu pågår en informationskampanj som ska öka invånarnas kunskap om var de ska söka vård när de blir sjuka eller skadar sig.  

Kampanjen Din guide till vården vänder sig till alla invånare i Östergötland. Med hjälp av exempelvis en folder, affischer och filmer vill Region Östergötland öka invånarnas kunskap om vart de ska vända sig för att söka vård beroende på hur allvarlig sjukdom eller skada de har.

– Vi vill informera tydligare om när man ska söka vård på akuten, på vårdcentral eller kontakta 1177 Vårdguiden för råd, säger regionrådet Torbjörn Holmqvist (S). Han är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland, som står bakom informationskampanjen.

I Din guide till vården beskrivs vilken vård de olika mottagningarna erbjuder. Det finns exempel på när det är lämpligt att få råd på 1177.se eller 1177 på telefon och när man ska vända sig till vårdcentral, jourcentral eller akutmottagning.

Kampanjen kommer att synas på många olika sätt i hela länet; på vårdcentraler och sjukhus, under evenemang där många människor är i rörelse liksom i tryckta och sociala medier.

Material skickas ut till vårdgivare, kommuner, patientföreningar med flera. Foldrar och affischer finns även att beställa här. Översättningar till arabiska, somaliska, dari och engelska kommer i slutet av oktober.

Länk till beställningssidan.  

Länk till kampanjsidan 1177.se/ostergotland/guidetillvarden