Region Östergötland

Ny leverantör av tjänsten dosdispenserade läkemedel

Region Östergötland har upphandlat en ny leverantör av tjänsten dosdispenserade läkemedel i öppenvård.
Ett treårigt avtal med möjlighet till förlängning ytterligare ett år har tecknats med Apoteket AB. Leverantörsbytet är planerat till den 1 april 2021.

Det nya avtalet innebär få förändringar. Precis som innan sker förskrivningar via Pascal. Patienterna kan hämta sina läkemedel på samma utlämningsställen (apotek eller apoteksombud) som tidigare.

Aktuell information om leverantörsbytet samt uppdatering hur leverantörsbytet fortskrider

Sökväg LISA: Genvägar – Läkemedel – Läkemedelshantering - Dosdispenserade läkemedel - Nytt avtal dosdispenserade läkemedel april 2021
Sökväg Vårdgivarwebben: Kunskapsstöd – Läkemedel – Läkemedelshantering – Dosdispenserade läkemedel – Nytt avtal dosdispenserade läkemedel april 2021

För frågor rörande avtalet mellan Region Östergötland och Apoteket AB vänd dig till Läkemedelsenheten Region Östergötland via funktionsbrevlåda lakemedel@regionostergotland.se.

För frågor rörande leveranser, direktleveransavtal eller patienters betalningsalternativ vänd dig till Apoteket AB:s kundtjänst tfn 0771-210 210.