Region Östergötland

Nya avtal för tjänster för tolkservice och översättning

Från och med 1 oktober 2020 har Region Östergötland nya avtal för tolkservice, alltså språktolkning, och skriftlig översättning.


Avtal för tolkservice
För att beställa språktolk, kontakta i nämnd ordning konsulterna nedan.
1. Språkservice Sverige AB
2. Transvoice Stockholms Tolkförmedling AB
3. Språkpoolen Skandinavien AB

Mer information inklusive kontaktuppgifter till konsulterna för språktolkning 

Avtal för skriftliga översättningstjänster
Ett avtal för skriftliga översättningstjänster har slutits med Space360 AB.

Mer information inklusive kontaktuppgifter till konsulten för översättning