Region Östergötland

Nya psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Norrköping och Mjölby

Den 19 augusti öppnade företaget Psykiatripartners två nya vuxenmottagningar, en i Norrköping och en i Mjölby. Mottagningarna har avtal med Region Östergötland, och ingår i det som kallas vårdval vuxenpsykiatri.

Patienter kan antingen söka sig direkt till mottagningarna, eller genom remiss från till exempel en vårdcentral.

Mottagningarna vänder sig till personer över 18 år och erbjuder all typ av öppenvård inom specialistpsykiatri, utom beroende- och demensvård.

I Linköping finns Psykiatripartners vuxenmottagning sedan tidigareoch även denna mottagning har avtal med Region Östergötland.

Öppenvårdsmottagningen Linköping, Psykiatripartners vuxna finns på S:t Larsgatan 3

Öppenvårdsmottagningen Norrköping, Psykiatripartners vuxna finns på Bråddgatan 9

Öppenvårdsmottagningen Mjölby, Psykiatripartners vuxna finns på Kungsvägen 69