Region Östergötland

Samtalsbehandling upphandlas

Region Östergötland upphandlar nu psykoterapeutisk samtalsbehandling i form av KBT (Kognitiv beteendeterapi), IPT (Interpersonell terapi) och PDT (Psykodynamisk terapi) för behandling vid depression och ångestsjukdomar.

Patienten har möjlighet att välja den behandlare hen önskar, och vi ser gärna anbud från behandlare i olika geografiska delar i länet. Anbud kan lämnas av legitimerad psykolog eller psykoterapeut senast den 1 december 2020 via TendSign https://www.visma.se/upphandlingsverktyg/