Region Östergötland

Slut med drop-in för röntgen i Mjärdevi

När den nya röntgenenheten öppnade i januari var tanken att all drop-in för icke-akuta skelettundersökningar skulle flytta från US till Mjärdevi. Nu går man vidare och ger i stället patienter bokade tider, med möjlighet att boka om via 1177.se.

Från och med den 1 april kommer det inte längre vara möjligt för remittent i centrala länsdelen att skicka remiss för drop-in till Röntgenenheten i Mjärdevi.

– Patienternas förväntningar på smidiga lösningar går snabbt framåt och drop-in verkar inte längre vara en lika attraktiv lösning, säger Mathias Axelsson, verksamhetschef för Röntgenkliniken i Linköping.

Det dröjde inte länge innan medarbetarna på den nya röntgenenheten upptäckte att patienterna som fått remiss till drop-in hellre ville ha en bokad tid. Det ledde till ett patientflöde som inte var optimalt då tider som avsatts för drop-in inte utnyttjades.

– Den nya röntgenenheten startade med syfte att gå i bräschen för ett flöde som var optimalt för både patienterna och verksamheten, så vi såg direkt att vi behövde ett nytt beslut, säger Mathias Axelsson.

Möter patienters önskemål

Till viss del tror han att det är pandemin som spelar in; tanken på att sitta i ett väntrum utan en bokad tid lockar inte. Men patienternas önskemål om att själva styra sina bokningar har också ökat i takt med att samhället digitaliseras.

– För att möta dessa önskemål erbjuder vi nu i ett första steg en bokad tid som enkelt går att boka om via 1177.se. I förlängningen vill vi också kunna erbjuda patienter att direkt boka in sig själva online.

Faktaruta

Patienter som kallas till Röntgenenheten i Mjärdevi får sin kallelse med bokad undersökningstid till sin digitala brevlåda om sådan finns, med möjlighet att enkelt boka om eller boka av tiden via 1177.se.

Patienter som har en remiss för drop-in kommer att kunna utnyttja den i Mjärdevi fram till och med den 29 april. Därefter kommer outnyttjade remisser att återsändas till remittenten, som ska ge ny remiss för tidbokning om behovet kvarstår.