Region Östergötland

Ledning


Affärsområdeschef
Verksamhetschef kirurgi

Kerstin Davidsson
Tel: 010-104 76 71 
Mobil: 070-390 09 52 
Kerstin.Davidsson@regionostergotland.se

 


Verksamhetschef ortopedi
Håkan Ledin
Tel: 010-104 73 44
Mobil: 072-204 56 35
Håkan.Ledin@regionostergotland.se

 

Verksamhetschef anestesi
Patrik Johansson
Tel: 010-104 77 96
Mobil: 070-2282340
patrik.johansson.klereus@regionostergotland.se