Region Östergötland

AT- och ST i Östergötland

Region Östergötland tillsätter 68 AT-block varje år. AT-utbildning sker inom de två AT-organisationerna på Vrinnevisjukhuset och (i kombinerad form) på Universitetssjukhuset i Linköping/Lasarettet i Motala. Mer information om våra olika AT-block finner du på länken AT i Östergötland.

ST-utbildningen inom Region Östergötland omfattar ca 500 ST-läkare. Cirka 400 av våra ST-läkare finns på regionens tre sjukhus medan cirka 100 tjänstgör inom primärvården. Mer information om vår ST finner du på länken ST i Östergötland.