Region Östergötland

AT, ST och PTP i Östergötland

Region Östergötland tillsätter 68 AT-block varje år. AT-utbildning sker inom de två AT-organisationerna på Vrinnevisjukhuset och (i kombinerad form) på Universitetssjukhuset i Linköping/Lasarettet i Motala. Mer information om våra olika AT-block finner du på länken AT i Östergötland.

ST-utbildningen inom Region Östergötland omfattar ca 500 ST-läkare. Cirka 400 av våra ST-läkare finns på regionens tre sjukhus medan cirka 100 tjänstgör inom primärvården. Mer information om vår ST finner du på länken ST i Östergötland.  


 

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Sedan våren 2020 finns för första gången en PTP-studierektor i tjänst och från hösten 2020 ett PTP-program. Mer information om PTP-programmet och studierektorn finner du på länken.

Läs mer om Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) > > >