Landstinget i Östergötland

Om ST-kansliet

 

ST-kansliet verkar för att Region Östergötland ska få bästa möjliga specialistläkare. Vi samarbetar med ST-läkarna, ST-studierektorerna, AT-rådet, verksamhetscheferna HR-stödet och regionsledningen för att det ska bli möjligt.

ST-kansliet är en stödenhet för alla som arbetar med ST i Region Östergötland. Vi anordnar kurser inom specialitetsövergripande områden och är en kunskapsbank i utbildningsfrågor.

Inom ST-kansliet finns också International Office, som arbetar för att tillvarata kompetensen hos dig som är läkare utbildad i annat land och underlätta din väg in i Region Östergötland.

Våra främsta verksamhetsområden är:

 

Kurser för

 • ST-läkare
 • ST-handledare
 • Studierektorer

Stöd i strategiska HR-frågor för läkare

 • International Office
 • Kvalitetssäkring av ST på regionens kliniker
 • Stöd till chefslinjen i dimensioneringsfrågor och regelverk kring ST
 • Stöd till ST-studierektorerna i utbildningsfrågor och regelverk 

Fördelning av strategiska medel för forskning och utbildning

 • Forskningsmedel till ST-läkare i Region Östergötland
 • Strategiskt tillsatta ST-block på kliniker inom Region Östergötland
 • Sidoutbildning för ST-läkare i Sydöstra Sjukvårdsregionen
 • Efterutbildning för specialistläkare i Sydöstra Sjukvårdsregionen