Landstinget i Östergötland

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) syftar till att den examinerade psykologen ska få övning och fördjupning i psykologyrket samt påbörja sin utveckling in i yrkesrollen.

PTP-programmet i Region Östergötland

Region Östergötland har sedan våren 2020 en PTP-studierektor i tjänst och presenterar för första gången ett PTP-program för hösten 2020 och våren 2021. PTP-programmet erbjuder föreläsningar och seminarier för att bredda bilden av psykologyrket och fördjupa den psykologiska kompetensen.

Förhoppningen med PTP-programmet är att det ska öka kvalitén på PTP-tjänstgöringen och stärka utbytet PTP-psykologer emellan. 

Vem kan delta?

PTP-programmet erbjuds till PTP-psykologer som tjänstgör inom Region Östergötlands verksamheter samt privata vårdgivare med upphandlat vårdavtal. För PTP-psykologer utanför Regionens verksamheter kan möjligheten att delta eventuellt erbjudas på sikt, men sannolikt inte under första omgången av PTP-programmet hösten 2020/våren 2021.

Innehåll och genomförande

I PTP-programmet får PTP-psykologerna möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring suicidalitet, HBTQ+, juridik, beroendevård, barnskyddsarbete och samtidigt ta del av olika roller och verksamhetsområden för psykologer.

Föreläsarna är kunniga kliniker som verkar inom Regionens uppdrag. Studierektorn kommer att hålla i ett introducerande moment och en reflektionsträff och inhämtar synpunkter för utvärdering.

PTP-programmet omfattar en träff i månaden under 10 månader. Träffarna är i regel 3 timmar och äger rum på US i Linköping, men det förekommer vissa undantag. Programmet har löpande intag, d.v.s. det finns möjlighet att påbörja sitt deltagande närsomhelst under programmets gång. 

Första tillfället är 9:e september 2020. 

 Mer detaljer om PTP-programmet > > >

Anmälan till PTP-programmet

PTP-psykologer anmäls till programmet genom att skicka PTP-psykologens namn, med datum för start och avslut av PTP, samt e-postadress till PTP-psykolog och handledare via e-post till studierektor Astrid Kihlén.

Sök PTP hos oss

Alla PTP-tjänster och lediga psykologtjänster som för tillfället finns i Region Östergötland hittar du på vår sida med lediga jobb. Välkommen med din ansökan! Som PTP-psykolog anställs du inom respektive verksamhet som ansvarar för finansieringen av hela din PTP.

Om studierektorn

Studierektor är Astrid Kihlén, leg. psykolog och kliniskt verksam på VC Cityhälsan Centrum i Norrköping. Astrid har tidigare arbetat inom psykiatri och beroendevård. Hon har erfarenhet av att handleda PTP-psykologer.

Studierektorn har i första hand ansvar för frågor kring organisation, innehåll och övergripande utbildningsinsatser, d.v.s. PTP-programmet, men ska även kunna vara expertstöd i frågor rörande regelverk och ramar kring PTP enligt nationella riktlinjer och överenskommelser.

 

Kontakt

 

Astrid Kihlen

Astrid Kihlén

Leg. Psykolog
PTP-studierektor

E-post > > >