Landstinget i Östergötland

Handledare

"Järn ger skärpa åt järn, människa åt människa" Kung Salomo

Citatet ovan, nästan 3000 år gammalt, fångar en kärna i handledningen. Du som handledare formar din adept, men du blir också formad av relationen.

Du som handledare har en central betydelse för ST-läkarens möjligheter att lära sig under pågående verksamhet. Din uppgift är att stödja och vägleda ST-läkaren, men också att granska och kompetensvärdera. Uppgiften är alltså komplex och sker dessutom ofta under tidspress under löpande verksamhet. Målet med handledningen är att få en högkompetent specialistkollega, som är medicinskt kunnig, bidrar till ny kunskap och förstår att föra sig i och hantera den organisation vi verkar i.

Mer om handledarrollen

Handledarutbildning