Landstinget i Östergötland

Användbara dokument och länkar om ST

Här finns olika dokument, mallar, blanketter och dylikt. Vi hoppas att du hittar det du behöver här. Kom gärna med tips på fler användbara länkar eller dokument som du vill lägga in

ST-kansliets dokument och mallar

 

 

ST-broschyren

 

 

ikon länk

Lokala riktlinjer för ST på klinik, mall

 

 

ST-kontrakt mall SOSFS 2015:8

 

 

Utbildningsprogram och -dokumentation, mall

   

Underlag för tillfälligt vårdavtal med privatpraktiserande läkare i samband med sidotjänstgöring, mall

 

 

ikon länk

Uppdragsbeskrivning ST-studierektorer Region Östergötland, mall

 

 

Verktyg för bedömning och återkoppling

 

 

Material från kurser via ST-kansliet

 

Socialstyrelsen

 

 

Socialstyrelsens utbildningsportal

 

 

Om läkares specialiseringstjänstgöring
 

 

Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd om läkares ST 2015:8

 

 

SOSFS 2015:8

Senaste internetversion av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8)

 

 

SOSFS 2015:8

Målbeskrivningar och bilagor SOSFS 2015:8

 

 

Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd om läkares ST 2008:17

 

 

SOSFS 2008:17

Senaste internetversion av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17)

 

 

SOSFS 2008:17

Grundförfattning SOSFS 2008:17

 

Svenska Läkarsällskapet

 

 

Målbeskrivningar och specialistföreningarnas rekommendationer
 

 

Policy om studierektorns roll

 

Läkarförbundet

 

 

AT
 

 

ST
 

 

Studierektorer
 

 

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF)

 

Övriga länkar

 

 

LIPUS
 

 

AMEE
 

 

Sveriges kommuner och regioner
   
Praktisk tjänstgöring för psykologer