Landstinget i Östergötland

Användbara dokument och länkar om ST

Här finns olika dokument, mallar, blanketter och dylikt. Vi hoppas att du hittar det du behöver här. Kom gärna med tips på fler användbara länkar eller dokument som du vill lägga in

ST-kansliets dokument och mallar

 

ST-broschyren

 

Lokala riktlinjer för ST på klinik, mall

 

Material från kurser via ST-kansliet

 

ST-kontrakt, mall SOSFS 2015:8

 

ST-kontrakt, mall SOSFS 2008:17

 

Uppdragsbeskrivning ST-studierektorer Region Östergötland, mall

 

Utbildningsprogram och -dokumentation, mall

 

Underlag för tillfälligt vårdavtal med privatpraktiserande läkare i samband med sidotjänstgöring, mall

 

Verktyg för bedömning och återkoppling

 

Socialstyrelsen

 

Frågor och svar om ST

 

Om läkares specialiseringstjänstgöring

 

Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd om läkares ST 2015:8

 

Region Östergötland, anpassning till SOSFS 2015:8

 

SOSFS 2015:8

 

Riktlinjer och målbeskrivningar

 

SOSFS 2015:8

 

Alla blanketter, samt anvisningar till ansökan om specialistbevis

 

Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd om läkares ST 2008:17

 

SOSFS 2008:17

 

Riktlinjer och blanketter

 

SOSFS 2008:17

 

Alla specialiteter och målbeskrivningar

 

SOSFS 2008:17

 

Alla blanketter, samt anvisningar till ansökan om specialistbevis

 

Svenska Läkarsällskapet

 

Målbeskrivningar och specialistföreningarnas rekommendationer

 

Policy om studierektorns roll

 

Läkarförbundet

 

AT

 

ST

 

Studierektorer

 

SYLF:s handledarkort

 

Övriga länkar

 

LIPUS

 

AMEE

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL)