Landstinget i Östergötland

Kurser och utbildningar

Att tänka på innan du anmäler dig till en kurs

  • Alla kurser är inte obligatoriska för alla ST-läkare, följ målbeskrivningen för din specialitet och diskutera med din handledare och studierektor.
  • En kurs kan vara givande och lämplig för dig att delta i, även om den inte är obligatorisk. Det finns också möjlighet att gå någon kurs utanför Region Östergötland för att knyta kontakter och jämföra ST-utbildningen nationellt.  
  • När du har fått plats på en kurs - dyk upp! Varje kursdeltagare är viktigt för att kursen ska bli bra och antalet kursdeltagare är valt för att passa kursinnehållet. Avboka dig i god tid om det ändå är nödvändigt.
  • Kurserna är kraftigt subventionerade från ST-kansliet om du är RÖ anställd, men vid uteblivet deltagande som inte avanmälts eller beror på sjukdom, kommer hela kurskostnaden att debiteras kliniken.
  • ST-läkare anställda utanför Region Östergötland erbjuds deltagande på våra kurser, till en kursavgift, i mån av plats.

 Du hittar mer informationom de enskilda kurserna samt anmälningsformulär nedan.

Angående COVID-19 och ST-kansliets kurser:
En del av ST-kansliets kurser hålls av pedagogiska skäl som internat. Alla våra utbildningar hålls i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Region Östergötlands rekommendationer, dvs med adekvat avstånd mellan deltagarna. Konferensanläggningarna är informerade och har vidtagit åtgärder för att möta Folkhälsomyndighetens krav. Vi förväntar oss att alla tar sitt kollegiala ansvar vid eventuellt sjukdomssymtom och vi kommer att avvisa deltagare med infektionssymtom från nystartad eller pågående kurs.
Angående en eventuell ny våg av Covid-19 under hösten så är obligatoriska ST-kurser högst på prioriteringsordningen att genomföras, vilket har gått ut tydligt genom sjukvårdsledningen och vårddirektörerna. Detta betyder att akut bli inkallad på jour när man är på obligatorisk kurs bör vara ett absolut undantag.

För ST-läkare För studierektorer och handledare

Juridik

Studierektorsutbildning

Etik

Handledarutbildning

Forskningsmetodik

 

Försäkringsmedicin

 

ST-introduktion för handledare och adept inklusive handledarutbildning för ST-läkare

 
Katastrofmedicin  

Klinisk handledning av läkarstudenter i VFU

 

Ledarskapsutbildning 

 
Läkemedelskurs  
Palliativ vård i livets slutskede  

Patientkommunikation

 
Patientkommunikation om levnadsvanor -motiverande samtal  
   

Material från kurser

 

Övriga kurser och arrangemang, intressanta för ST-läkare:

 

C-delmålskurser
 
Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare, Socialstyrelsens webbkurs  
 
Klinisk försäkringsmedicin, SKLs webbkurser
 
Common trunk internmedicinska specialiteter